About Mark Blaisse

Now that you found me …

Please let me introduce myself a little further. Just click on one of the options mentioned above and we might even end up talking! I believe that technology is great but that people meeting each other to discuss things of mutual interest is even better.

In de politiek is misleid zijn geen excuus, schreef de Poolse filosoof Leszek Kolakowski en dat heeft de Amerikaanse historicus Tymothy Snyder zich in de oren geknoopt. Hij maakt zich in zijn boeken a...

De geschiedenis leert dat grote, machtige rijken ooit kennis maken met verval. Wat wel eens wordt vergeten is dat machtige rijken elkaar het succes niet gunnen, het ene machtscentrum daarom naar het a...

Achtervolgd door nachtmerries, eenzaam en verweesd, klaagt Shakespeare’s Hamlet dat ‘de tijd uit zijn voegen ligt.’ En zo lijkt het vandaag in tal van opzichten weer het geval. Open samenleving...

Omdat de wereld zo ingewikkeld is creëren we volgens breindeskundigen categorieën om onze omgeving enigszins te begrijpen. Zo zou de sociale wereld bijvoorbeeld onderverdeeld kunnen worden in hipste...

Toen de Mujahedin in de jaren tachtig tegen de Sovjet-bezetter moest vechten was het al duidelijk dat saamhorigheid en loyaliteit het winnen van dienstplichtigen met zware wapens. Zo was het ook onver...