De Nederlandse School bestaat (binnenkort)

Het is waar: er komt een totaal nieuwe opleiding voor docenten in Nederland. Na twee jaar dromen is het gelukt om een curriculum te bouwen dat beantwoordt aan de ambitie van zowel de minister als de markt als de scholen zelf. De Nederlandse School is een initiatief van een viertal particulieren die elk op zijn manier belang heeft bij het opleiden van visionaire, onderzoekende en ondernemende docenten. Zij hebben de fondsen geleverd en het design team samengesteld dat het curriculum mocht ontwerpen. Nu het design is goedgekeurd kan er begonnen worden met de testfase (herfst 2013) en met het letterlijk neerzetten van de school, die begin 2014 open moet. Voor wie is deze bedoeld? In de eerste plaats voor bèta academici die even geen zin hebben in Shell of DSM en het enthousiasme voor hun vak graag met jonge mensen willen delen. Daar zijn skills voor nodig die op dit moment, in de ideale combinatie, nergens in ons land worden onderwezen: hoe onderken ik talent? Hoe bouw ik mijn eigen lessen rond creatief en out of the box denken? Wat moet ik kunnen om curator, coach of designer te worden? Het bestaande gedachtengoed in Nederland en landen zoals Finland, Canada en Japan is gebruikt om een opleiding te maken die in de basis een jaar (part time) gaat duren. Daarna kun je je specialiseren. Een opmerkelijk aantal vooruitstrevende middelbare scholen heeft zijn belangstelling voor dit project al getoond. Sterker nog, er wordt gedacht aan samenwerking om zowel docenten bij te scholen als nieuwe DNS docenten aan het werk te zetten.
Zal het eindelijk lukken om een reeks losse initiatieven om te smeden tot een opleiding die zo aantrekkelijk is dat de beste studenten de beste leraren worden, die weer het beste uit hun leerlingen halen, zodat we over een paar jaar voldoende bèta’s en designers in ons midden hebben om geen Aziaten te hoeven aannemen? Haalt Nederland via een nieuw soort onderwijs daarmee ook het onderste uit zijn eigen kan? Het zou mooi zijn als iedereen die hierover gaat dit zou omarmen. Tenslotte heeft het geen zin om over Nederland Innovatieland te praten als de gelden en de energie hiervoor niet worden vrijgemaakt. De Nederlandse School verdient niet alleen een kans, het is het beste antwoord op de crisis: leren leren en weer echt leren denken.

Geen reactie's

Geef een reactie