Een poep laten ruiken

Alles en iedereen praat over milieu. Temidden van de snufjes, de besparingsadviezen en de elektrische automodellen vergeten dat het milieu door een heel menselijk detail misschien nog wel het meest wordt bedreigd: poep. Er leven op aarde nog steeds 2,5 miljard mensen (38% van de wereldbevolking!) zonder wc. Diarrhee is de tweede doodsoorzaak bij kinderen, wereldwijd. En diarrhee krijg je van onhygienische eten, drinken en vooral poepen. In Afrika onder de Sahara moeten 200 miljoen mensen het zonder toiletten doen. In China en de rest van Azie zijn dat er bijna 800 miljoen. Zij sluipen ‘s nachts naar de bosjes om hun behoefte te doen of laten hun uitwerpselen vallen in een plastic zak die ze vervolgens op een vuilnisbelt gooien. Nog los van de stank, een bron van ziekte bij uitstek. Nu de urbanisatie jaarlijks gigantisch toeneemt is het zaak vooral de sanitaire voorzieningen in de steden goed te managen. Open riolen zijn de oorzaak van ernstige epidemien, zoals cholera en tyfus. Het feit dat de faeces door water worden weggespoeld en dus onzichtbaar worden (in sloten, rivieren, zeeen) betekent nog niet dat de infectiebronnen verdwijnen. Hetzelfde water waarin poep drijft wordt gebruikt voor de keuken, de was en het bad…

2008 was het VN jaar van de hygiene en het schone water, maar dit initiatief heeft de verantwoordelijken slechts langzaam wakker gemaakt. Het gebrek aan water in grote zorggebieden maakt het bovendien niet gemakkelijk om de wc-problematiek aan te pakken. . Hierbij dan ook een oproep aan ingenieurs en -waarom niet- aan de TU Delft om meer onderzoek te doen naar hygiene zonder water of andere, betaalbare alternatieven die de bij ons gewone wc-afvoer-riolering-zuivering cyclus kunnen gaan vervangen. Daarbij moet -bij gebrek aan water- overigens ook iets bedacht worden als vervanger van wc-papier. Als 1 miljard Indiers en 1 miljard Chinezen hun billen gaan afvegen dan staat er straks geen boom meer op onze planeet. Poep heeft kortom een stimulerende werking op innovatie en crativiteit, op milieubescherming en humanitaite hulp. Ideaal voor de BV Nederland. Wie?

Geen reactie's

Geef een reactie