Een wereld zonder Islam

Zelfs zonder de Islam, en zonder de profeet Mohammed, zouden de betrekkingen tussen het Westen en het Midden Oosten niet veel anders zijn dan vandaag. Er zijn tal van redenen op te noemen om dit standpunt te onderbouwen:

de kruistochten het imperialisme, het kolonialisme, de Westerse greep op energiebronnen, het in stand houden van pro-Westerse dictaturen, de onophoudelijke inmenging van Westerse mogendheden, de opnieuw getekende grenzen, het stichten van de staat Israël onder auspiciën van het Westen, de Amerikaanse invasies en bezettingen, de bevooroordeelde houding van de VS ten aanzien van de Palestijnse kwestie.

Niets van dit alles heeft te maken met de Islam. Het is waar dat de reacties uit de regio een steeds religieuzer en cultureler, dus islamitischer karakter krijgen, maar dat is niet meer dan normaal. Bij elke grote confrontatie proberen partijen hun standpunt met zo hoog mogelijke morele termen te verdedigen.Dat deden de kruisvaarders net zo goed als de communisten met hun strijd voor het internationaal proletariaat. De hervorming van de Islam is een zaak van de gelovigen. De Westerse politiek, die al decennia lang chaos en haat uitlokt, is daarentegen onze verantwoordelijkheid. Laten wij ophouden met terreur en oorlog te vereenzelvigen met Islam. Met ‘oorlog voeren tegen het terrorisme’ gaan wij het niet redden. Die tactiek faciliteert ongewilde spanningen tussen beschavingen en duwt de regio nog dieper in de put. Drones doden effectief maar creëren ook nieuwe haarden van verzet tegen de technocratische en gedehumaniseerd oorlogvoering. Wat wel kan helpen is benoemen waar het Westen onherstelbare wrevel heeft gewekt en daar een open dialoog over beginnen.

Lees meer hierover in Graham Fuller’s ‘A World Without Islam’ Little Brown & Co, New York, 2010.

2 Reactie's
 • Richard
  Geplaatst op 21:47h, 21 mei

  Beste Mark,

  Interessant standpunt over de niet-aan-Islam gerelateerde oorzaken van wrevel tussen het Westen en het Midden Oosten. Maar ik zou er een spiegelbeeld narratief tegenover willen stellen, en een andere oplossing suggereren.

  Namelijk, waren het niet de ‘kruistochten’ van Arabische islamieten die een einde maakte aan de Byzantijns/Christelijke aanwezigheid in het Midden Oosten en de directe aanleiding vormden voor de Europese kruistochten? Ook is het kolonialisme in het Midden Oosten toch voornamelijk een Ottomaans/Turkse vorm van kolonisatie geweest, met – uitzonderingen daargelaten – Europese ‘trusteeships’ onder auspicien van de Volkenbond pas na WO1? Daarnaast heeft diezelfde Ottomaanse kolonisatie ook Europa getroffen, bijvoorbeeld de verovering van Constantinopel, de Balkan en (bijn)a Wenen. Dat is nog los van de successvolle Arabische kolonisatie van Spanje een kleine 1000 jaar eerder. Historisch gezien kan je het Westen dus niet als boeman aanwijzen. Kortom, historische wrevel kan beide kanten op geredeneerd worden.

  Westerse steun voor dictaturen vandaag de dag helpt inderdaad niet, maar deze dictaturen doen zaken met alle landen in de wereld, inclusief China, Rusland en onder elkaar. Ook houden ze zichzelf in stand als de Westerse steun wegvalt (zo krijgen ze bijvoorbeeld steun van Iran in het geval van Syrië). Het zijn zelfs uiteindelijk de Westerse landen geweest – en niet het Ottomaanse rijk – die de Arabische landen hebben gesteund in hun onafhankelijkheid, en vraag ik me af hoeveel niet-Palestijnse en niet-Jihadistische Arabieren zich vanwege het ontstaan van Israel echt als vijand van het Westen rekenen.

  Kortom, de wrevel heeft inderdaad tal van geopolitieke en historische oorzaken. Maar het is met name een strijd geweest tussen groepen/gebieden die zich langs religieuze lijnen hebben geïdentificeerd. Vandaag de dag is het Westen oppermachtig, en dat is wat tot rancune leidt onder groepen die zich met de Andere – niet-Westerse – groep identificeren.

  Ik ben het dan ook met je eens dat de Islam de schuld te geven van deze wrevel incorrect is en niet helpt. Maar om het niet-westerse narratief over te nemen als oorzaak én oplossing ben ik niet met je eens. Wat nodig is dat er een mate van ‘good governance’, ‘civil society’ en algemene opleiding komt in het Midden Oosten, zodat de bevolking daar met wereldlijke problemen kan omgaan en historische wrevel kan relativeren, en voorkomt dat religie deze historische wrevel en dagelijkse armoede/corruptie kan uitbuiten met een anti-Westerse narratief.

  Zomaar wat gedachten getypt vanaf mijn I-phone.. 🙂

  Groeten,

  Richard

  • Mark Blaisse
   Geplaatst op 08:22h, 22 mei

   Goed gezien, Richard, genuanceerder dan mijn standpunt en dus nuttiger. Dank!