Liegen, jokken, draaien

Ik begrijp de commotie niet rond al dat liegen om bestwil, in ons land het liefst tot jokkebrokken geëufemiseerd (sic!). Welke idioot belooft nou niet de hemel vlak voor de verkiezingen? En welke idioot trapt daar nog in? Is er ooit een politicus geweest die niets dan de waarheid sprak? Dan had hij nooit wat gepresteerd. Het is in de wereld van de politiek niet erg om te jokken, het is juist dom om dat niet te doen. De hersens van de kiezer filteren het straks vanzelf. Niemand stemt op een partij die ellende voorspelt en daarom is de wereld op z’n mooist gekleurd rond verkiezingstijd. Er is overal een oplossing voor en iedereen wordt straks gelukkig (als je maar op mij stemt). In de algemene euforie doet de kiezer alsof hij het allemaal gelooft. In het stemhokje wordt hij dan gelukkig weer nuchter en zet een stip bij de meest geloofwaardige draaier.
Overigens: liegen is erger dan jokken, zo voelt het taalkundig althans. Liegen is met opzet de waarheid geweld aandoen; jokken is niet de hele waarheid vertellen; draaien is om de kern heen dansen, zonder te jokken. In dat laatste zijn de katholieken meester, in het voorlaatste over het algemeen protestanten. Tja, en wie líegt er dan nog? De meest zichtbare leugenaar is Wilders – en de beste ook, aangezien hij de leugens verpakt in waarheden die niemand hardop durft te verkondigen. En dan vraag je je nog af waarom 40% van de kiezers het nog niet precies weet. Of jokken zij ook een beetje? Dat weet alleen het gordijn.

Geen reactie's

Geef een reactie