Ophouden met gezeur over euro

De kranten raken niet uitgeschreven over de toekomst van de euro. En dat terwijl er maar één oplossing is: een centrale Europese bank, in Frankfurt, die alle andere semi-centrale banken aanstuurt, controleert en helpt. Net als in de Verenigde Staten. Daar is elke staat verantwoordelijk voor zijn eigen begroting, maar als de nood aan de man is (Californie, Florida) dan springt de FED in. Eén munt betekent ook één directie en één set regelgevingen. Eén munt betekent één hoofdcoach die ook het functioneren van de banken in alle lidstaten controleert. Geen alleengang meer van Bankia, Fortis of de Bank van Thessaloniki. Dromen van eenzelfde mentaliteit of bundel waarden en normen in alle EU-lidstaten is naief. Verwachten dat de Griek werkt als een Duitser (overigens maakt hij langere dagen dan de Duitser of de Nederlander!) of dat een Italiaan plotseling heel calvinistisch voor de gemeenschap gaat denken is zo mogelijk nog naiever. De enige oplossing voor het behouden van een redelijk sterke euro is centraal geleide discipline. Jammer voor Mark Rutte, die zo langzamerhand helemaal alleen staat in Europa, en jammer voor president Hollande, die de Franse autonomie niet wil loslaten. Maar het is kiezen: of er worden euro’s bijgedrukt en gaan we een stevige devaluatie tegemoet (ik hoor tot wel 30% ten opzichte van de dollar) of we worden een echt verenigd Europa, dat vertrouwt op bepaalde supra nationale instituten. Laten we leren van de VS voordat de dollar weer oppermachtig wordt.

Geen reactie's

Geef een reactie