Ostbelgien Model moet democratie redden

Met 76.000 inwoners is Duitstalig België de kleinste deelstaat van België en Europa, maar ze heeft grote ambities op het gebied van democratische vernieuwing. De Duitstalige Gemeenschap gaat als eerste regio in de wereldburgers permanent bij de politieke besluitvorming betrekken om zo het vertrouwen in de democratie en de betrokkenheid bij de publieke zaak te vergroten. Iedereen vanaf 17 jaar, met woonplaats in Duitstalig België komt in aanmerking om in het gremium voor permanente burgerparticipatie te worden gekozen. Een van de initiatiefnemers is schrijver David van Reybrouck (Congo) die zich al lang zorgen maakt over de toekomst van de democratie (en dat onder meer beschreef in het boek Tegen Verkiezingen)Onder zijn leiding en die de Duitstalige minister-president (sic) Oliver Paasch werd het zogeheten ‘Ostbelgien Model’ ontwikkeld. Opeenvolgende burger panels bestaande uit 25 uitgelote leden mogen telkens drie weekenden nadenken over een bepaald urgent onderwerp en daarbij experts raadplegen. Daarnaast komt er een vaste burgerraad die gedurende 18 maanden zitting heeft. Deze raad bestaat uit 24 uitgelote burgers en heeft twee taken: het opvolgen van wat de burgerpanels hebben besloten en de vragen stellen die de burgerpanels moeten beantwoorden. De burgerraad stelt dus de agenda op en vervolgens gaan panels ermee aan de slag. Daarna worden de aanbevelingen van de burgers doorgesluisd naar het Duitstalig parlement. Hierin zitten overigens geen fulltime parlementariërs. Zij hebben overdag een gewone baan en zijn parlementariër in de avonduren

Volgens Van Reybrouck, eind februari in het weekblad Knack, is de burger ‘voor hen geen onredelijke idioot die van de pot gerukte maatregelen eist. In veel democratieën is er niet alleen een enorm wantrouwen van de burgers jegens de politiek, maar ook van de politiek jegens de burgers. Die laatste vorm van wantrouwen is in Duitstalig België veel minder aanwezig.’

Minister-president Paasch beweert dat Duitstalig België weliswaar klein is maar wel dezelfde bevoegdheden heeft als Catalonië of Noord-Rijnland-Westfalen. ‘De combinatie van kleinschaligheid en ruime bevoegdheden maakt van Duitstalig België een ideaal laboratorium voor democratische vernieuwing’ aldus Van Reybrouck, ‘Om de democratie te moderniseren, hoef je het oude ook niet af te breken. Je kunt naast het oude iets nieuws zetten, wat het oude versterkt en krachtiger maakt. De brexit loopt vast, de gele hesjes lopen vast, het klimaatdebat loopt vast. Dat komt zo vaak door de electorale logica die het huidige politiek systeem domineert. Dit model van burgerinspraak kan onze politieke leiders helpen om te leiden. Burgers kunnen mee de kastanjes uit het vuur halen en knopen doorhakken in vraagstukken die, van- wege die electorale logica, politiek moeilijk liggen. En hopelijk zal de rest van Europa leren van wat er in Eupen gebeurt.’

Ook thema’s die buiten de bevoegdheden van de Duitstalige Gemeenschap vallen, kunnen op de agenda komen als ze een hoge actualiteitswaarde hebben.De burger krijgt in het Ostbelgien Model de gelegenheid thema’s aan te kaarten die voor hem van groot belang zijn, zoals het klimaat. Van Reybrouck: ‘Natuurlijk is de politieke vertaling daarvan moeilijker, maar we mogen niet de fout begaan van de Franse president Emmanuel Macron met de gele hesjes. Frankrijk kreunt onder een extreme democratische crisis, maar voorafgaand aan het Grand Débat National, dat de volkswoede moet kanaliseren, zei de president: dit zijn de onderwerpen waarover het moet gaan. Dat is niet gezond.’

Toen Macron onlangs in België was, heeft Van Reybrouck met hem gesproken over het systeem van een burgervergadering. ‘Hij was erg geïnteresseerd. En onlangs zijn we door de Franse overheid gecontacteerd met de vraag of we willen meedenken over het permanent maken van dat nationaal debat. Ook in Frankrijk begint men dus gelukkig in te zien dat er iets moet veranderen.’

 

 

 

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie