We zijn getuige van een mondiale shutdown. Scholen en grenzen gaan dicht, het openbare en sociale leven staat stil, de beurzen zijn lange tijd niet zo volatiel geweest. Het coronavirus zorgt voor existentiële onzekerheid, individueel en collectief, overal en tegelijkertijd.

Post Corona

Hoe nu verder?

We zijn getuige van een mondiale shutdown. Scholen en grenzen gaan dicht, het openbare en sociale leven staat stil, de beurzen zijn lange tijd niet zo volatiel geweest. Het coronavirus zorgt voor existentiële onzekerheid, individueel en collectief, overal en tegelijkertijd. Koffiedikkijkers noemen dit een ’zwarte zwaan’, een niet voorspelbare gebeurtenis die de wereld op z’n kop zet. Corona is te vergelijken met 9/11 en de ineenstorting van de financiële wereld na de val van Lehman Brothers in 2008.

De sociale en economische gevolgen zijn niet te overzien. Betekent het virus het einde van de globalisering? Volgt nu het scenario van de totale isolatie, van iedereen tegen iedereen, omdat angst het wint van solidariteit en moed? Terwijl de Amerikanen proberen Duitse wetenschappers om te kopen om exclusief in het bezit te komen van een antistof, kaapt Duitsland een vrachtwagen met 240.000 mondkapjes die door Zwitserland in China zijn gekocht. China dreigt medicijnen en beschermende kleding niet meer uit te voeren. Het vertrouwen in leveranties uit de tot voor kort nog zo ideaal kleine wereld is tot het nulpunt geslonken. Een nieuwe vorm van extreem nationalisme dreigt, industrieën sturen hun mensen naar huis, zzp’ers vrezen dat ze hun huur niet meer kunnen betalen. Privacy moet wijken voor het recht van de overheid alle bewegingen te volgen, data over gezondheid zijn een staatsaangelegenheid geworden. De mensen zitten thuis, de muren komen op hen af, uit verveling sturen ze elkaar filmpjes. Niemand weet hoe het verder gaat.

Wat is er nu al te zeggen over het post corona tijdperk? Op nationaal vlak zien we een vlucht uit de stad naar het platteland, waar de lucht zuiverder en de bevolking dunner is. Terwijl de staat de economie overneemt beleven kleine zelfzorgmodellen een opleving. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat hebzucht het uiteindelijk weer gaat winnen van solidariteit en naastenliefde geloof ik dat de hyperindividuele ‘me-and-my-selfie’-generatie veel zal hebben geleerd van de crisis. Hoe mooi het is om achter de computer vandaan te komen en oog te hebben voor de ander. Hoe verrassend ouderen en vreemdelingen kunnen zijn, hoezeer menselijkheid verslaving aan gaming kan vervangen. Voor iedereen geldt dat niets meer vanzelfsprekend zal zijn. Een collectieve verarming lijkt onvermijdelijk. We zullen zuiniger worden met alles: etensresten worden bewaard, luxegoederen worden belachelijk gemaakt omdat iedereen de riem heeft moeten aantrekken. Thuiswerken wordt normaal, kantoorgebouwen worden omgetoverd tot betaalbare sociale woningen. Reizen zal mondjesmaat plaatsvinden en veel duurder worden. Met het faillissement van de goedkope luchtvaartmaatschappijen (Easy Jet, Ryanair) krijgen de door de staat gesubsidieerde grote jongens de kans om de prijzen weer op te voeren. Dat houdt toekomstige virussen iets langer tegen en is goed voor het milieu, zoals de afgelopen tijd meteen al gebleken is hoezeer een vertraagde samenleving bijdraagt aan betere lucht en schoner water.

Klein wordt weer fijn. Het kapitalisme krijgt een flinke knauw nu iedereen beseft dat winsten niet belangrijker zijn dan mensen. De financiële wereld zal nu echt aan nieuwe systemen en transparantie moeten gaan werken. Banken die niet solidair zijn met hun klanten gaan dicht. Steden verliezen hun aantrekkingskracht waardoor de huren omlaaggaan en huizen weer betaalbaar worden voor de die hards.

Levensverwachting en welvaart hebben volgens de Zweedse wetenschapper Hans Rosling (‘Factfulness’) historisch alles met elkaar te maken. Omdat er aanvankelijk veel meer mensen rond de armoedegrens leven zullen velen hun arts en medicatie niet kunnen betalen. De armen gaan zichtbaar eerder dood en dat zal onaanvaardbaar blijken. Nieuwe samenwerkingsverbanden, lage verzekeringspremies en gratis medische hulp zullen het gevolg zijn. Dat betekent ook lagere inkomens voor hoogopgeleiden, zoals artsen, juristen en economen. Liberalisme heeft zijn beste tijd gehad, er wordt eindelijk echt gezocht naar een systeem dat tussen socialisme en kapitalisme inhangt.

Dankzij het internet zal de internationale gemeenschap ondanks de afnemende mobiliteit voortdurend met elkaar in contact blijven. (Geholpen door meer dan 19 miljoen fans heeft de Italiaanse influencer Chiara Ferragni drie miljoen euro via crowdfunding opgehaald om zieken in haar zwaar getroffen land te helpen.) Op lokale platformen gaan buren elkaar helpen met boodschappen doen. De sociale controle neemt toe, de buurten worden veiliger, tenzij de armoede zo stijgt dat er om broodkorsten gevochten gaat worden.

Gezondheid is geen individuele zaak meer, maar een verantwoordelijkheid voor het hele land, de hele wereld. Globale uitwisseling van informatie om nieuwe pandemieën voor te zijn wordt cruciaal. Wetenschappers delen hun kennis in plaats van zelf voor de Nobelprijs te gaan. Daardoor groeit de kans op doorbraken in de (bio)technologie en de kans op een langer, gezond leven voor iedereen.

We blijken veel afhankelijker van elkaar te zijn dan het individuele tijdperk deed vermoeden. Terwijl de westerse wereld gemiddeld minder welvarend is geworden gaat de kwaliteit van de zorg en de sociale verbindingen omhoog. Misschien worden we dan ook gelukkiger met minder. Misschien worden we robuuster en weerbaarder, vooral mentaal. Misschien hebben we geleerd dat elkaar de hand niet meer schudden niet betekent dat we elkaar de hand niet moeten reiken.

1 Reactie
  • Oscar Sjoerds
    Geplaatst op 18:54h, 19 maart Beantwoorden

    als je er zo naar kunt kijken verdien je gehoord en gevolgd te worden!!
    Ik doe het in ieder geval.

Geef een reactie